Update naar aanleiding van het Corona virus

Beste familie van de Rots Beerse
Naar aanleiding van de nieuwste maatregelen genomen door de federale overheid ivm het corono virus en in overleg met het bestuur van de Verenigde Pinkstergemeente België, zijn we genoodzaakt om al onze diensten en bijeenkomsten te annuleren vanaf vandaag tot en met 3 april.
Dit betekent niet dat we niet meer verbonden zullen zijn. Ik zal elke zondag mijn boodschap online plaatsen (https://www.derots-vpg.be/?page_id=957) zodat je er met je eigen familie naar kan luisteren.
Ik hoop en verwacht dat je je relatie met de Heer blijft onderhouden doorheen gebed en het woord. Nu is het de tijd daarvoor. Dit mag niet afhankelijk zijn van het openen of sluiten van de deuren van de kerk. Wij zijn de kerk, een wandelende kerk dat zijn licht nu kan stralen in deze moeilijke tijden.
 
Pr. Bart