Nieuwe Boodschappen serie: De Kleine 4

De nieuwe boodschappen serie die onze voorganger heeft gepredikt over wijsheid dat ligt verscholen in kleine dingen staat nu online. Klik hier om ze te beluisteren.

Wat is Zonde?

Gods’ definitie van zonde en zijn manier van verlossing! De bijbel quotaties zijn uit “De Nieuwe Bijbel Vertaling”, © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap, tenzij anders aangeduid. Deze vraag is van essentieel belang omwille van het vreselijke oordeel dat geveld wordt over diegene die zonde plegen. “Iemand die zondigt zal sterven” dondert het in het oude testament[…]

Reddend Geloof

Is iemand gered door alleen te geloven of door te geloven en te gehoorzamen? De bijbel quotaties zijn uit “De Nieuwe Bijbel Vertaling”, © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap, tenzij anders aangeduid. Diegene die een diepgaande studie maakt over Gods plan voor de redding van onze ziel en van zonde, raakt er van overtuigd dat de redding[…]

Hoe Aanbidden Wij God?

De eerste Gemeente De eerste gemeente vond haar grondslag op de dag van Pinksteren. Dit is duidelijk weergegeven in het tweede hoofdstuk van het boek Handelingen, de verzen 1-4. De eerste Gemeenten zoals in Efeze, Korinthe en Filippi kwamen tot stand door dezelfde Pinksterervaring. Zo wordt bijvoorbeeld in Hand. 19:1-6 vermeld hoe de Gemeente in[…]

De Ervaring van Pinksteren

Opnieuw geboren worden, wat is dat nu weer? De bijbel quotaties zijn uit “De Nieuwe Bijbel Vertaling”, © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap, tenzij anders aangeduid. De Pinksterervaring is een diepere ervaring met God die elke gelovige persoon kan ontvangen. Deze ervaring gaat samen met wat ze noemen “de wedergeboorte”. De termen “wedergeboorte” en “nieuwe geboorte” zijn[…]

De Waterdoop

Oorzaak van verwarring door C. HASKELLYADON Onze mensen, die geloven IN en de waterdoop toepassen MET onderdompeling in de Naam van de Heer Jezus Christus, worden vaak door andere groepen het verwijt gemaakt dat wij hiermee verwarring stichten. Zou U de moed kunnen opbrengen dit onderwerp eens van ons standpunt te benaderen. Laten we dan[…]

De Gave van de Heilige Geest

Miljoenen hebben het al ervaren, jij ook? De bijbel quotaties zijn uit “De Nieuwe Bijbel Vertaling”, © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap, tenzij anders aangeduid. De gave van de Heilige Geest is het onderwerp geworden van vele discussies vandaag de dag. Vele personen van verschillende achtergronden en overtuigingen hebben de interesse gekregen om deze spirituele ervaring beter[…]

Audio boodschappen

Nieuwe audio boodschappen zijn toegevoegd! Klik hier om ze te beluisteren.

Bijbelstudies

Ben je hongerig naar het woord van de Heer, kom dan zeker naar de Rots Beerse. God zegen, Pr. Bart