En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

— Efeziërs 4:11-13, NBV —

De Bediening van de Kerk
Bart
Voorganger

In constructie.

Lees verder
Jo
Assistent

In constructie.

Lees verder